podcast

HYPNOsféry


Pořadem vás provází:

Libor Činka

hypnoterapeut a psychoterapeut s více jak 22 letou praxí. Učil se u světových špiček a napsal knihu Ovládněte svůj mozek. Jeho vizí je svět, ve kterém lidé umí pracovat se superpočítačem, který se nachází mezi jejich ušima. Snaží se zvýšit povědomí o nových pohledech na hypnózu u laické i odborné veřejnosti. Je také známý svým přístupem zaměřeným na řešení, individualitu klienta a odmítáním diagnostických škatulek, protože diagnóza často působí jako silná sugesce a paralyzuje od dalšího hledání účinného řešení. Není tedy důležité jakou máte diagnózu, důležitá je vaše touha něco změnit a vaše naděje, se kterou přicházíte. 

více na webu liborcinka.cz

Martina Ondrušová

psychoterapeutka a hypnoterapeutka, její psychoterapeutický přístup vychází ze systemické psychoterapie - terapie zaměřené „na řešení“. V důvěrném rozhovoru se místo detailní analýzy příčin problému zaměřuje na zkoumání vašich zdrojů a možností pozitivní změny. Systemickou terapii kombinuje s Ericksonovskou hypnózou. Její snahou je vytvořit bezpečný prostor pro růst a sebepoznání, kde bez hodnocení a předsudků pomáhá klientům znovu objevovat a využívat vlastní potenciál. 

více na webu terapiesmartinou.cz